Zapsané spolky
Plzeňští, spolek šermířů a přátel historie a Plzeňský landfrýd
pro Vás v roce 2019 připravují tyto akce:


23.3. Bitva u Sudoměře
www.bitvausudomere.cz
rekonstrukce slavné husitské bitvy

11.5. Narozeniny Karla IV.
12.5 na Velharticích
www.narozeninykralekarla.cz - zatím informace z roku 2019
hradní slavnosti, Jan Lucemburský, Karel IV.

5.7. Barokní slavnost
6.7. na zámku Kozel
www.SlavnostNaKozlu.cz
Zámecké slavnosti, císař Josef II.

21.9. Královské vinobraní
22.9. na Točníku
www.vinobraninatocniku.cz - zatím informace z roku 2018
hradní slavnosti, Václav IV., Jan Žižka

28.9. Rytířský turnaj v Plzni U Ježíška
www.turnajujeziska.cz - zatím informace z roku 2019
Jezdecký turnaj pro Karla IV.

4.11. Obléhání Plzně Mansfeldem
www.bitvaoplzen.cz - zatím informace z roku 2019
Rekonstrukce bojů o města za 30leté války

7.12. Bitva u Nekmíře
stránky rekonstruují
600. výročí – rekonstrukce bitvy, Jan Žižka

Přijďte na 3-4 akce a získáte dárek!
Jaký dárek to bude, se dozvíte zde 1.května 2019
Dárek bude možno vyzvednout na hradě Točník 21. nebo 22. září
v Plzni 4. listopadu na obléhání Mansfeldem
nebo v Nekmíři 7.prosince